Intermaxillaire veren


Om de tanden en kiezen van onder- en bovenkaak in een juiste positie ten opzichte van elkaar te brengen worden soms intermaxillaire veren aangebracht. Hiervoor is het noodzakelijk dat vaste apparatuur in de onder- en boventandboog is aangebracht.

Deze veren zitten permanent met onder- en bovenbeugel verbonden.  Het duurt een tijd voordat je aan deze veren gewend bent geraakt. De veren blijven meerdere maanden aanwezig.