Rekeningen digitaal via Famed

vanaf 1 januari 2019 zullen de rekeningen voor de orthodontische behandelingen via Famed digitaal worden verstuurd. De rekeningen zullen in eerste instantie, tenzij u dat niet wenst, naar uw verzekeraar worden gezonden. 
Heeft u bezwaren tegen deze digitale facturering dan kunt u dit kenbaar maken aan een van onze secretaresses.

I.v.m. de digitale facturering zal de secretaresse u kunnen vragen naar een e-mail adres waar de rekeningen naar toe kunnen worden verzonden.
Het spreekt voor zich dat wij  en Famed hierbij uw privacy zullen beschermen.